Skip to content

30. Mai 2011

Skam

30.5: “Ingen kan få deg til å føle seg mindreverdig uten at du selv samtykker (Eleanor Roosevelt).

Skamfølelse er tillært. Det fokuseres ofte på skam i disse dager, i forbindelse med avhengighetsforhold og det å bryte avhengigheten. Når vi føler oss skamfulle, mister vi oss selv og oppfører oss omtrent som andre berusede. Inntrykkene våre er like uklare som uttrykkene.

Det er viktig å huske at skamfølelse er tillært, og at alt tillært kan avlæres. Skam ble brukt til å holde styr på oss da vi var yngre. Nå bruker vi det ofte selv for å kontrollere andre. Når jeg begynner å føle meg skamfull, kan ingen nye synspunkter nå inn til meg. Jeg kan heller ikke sortere informasjon, og det er umulig for meg å kommunisere klart. Da er det avhengighetsforholdet som bestemmer over meg.

Det er viktig å erkjenne hvilken rolle skamfølelsen spiller i livet vårt. Det er også viktig at vi ikke blir stående å stampe i den.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar