Skip to content

29. April 2011

Frykt/ Manipulering

29.4: “Alle kvinner er smarte. De observerer ansiktsuttrykk og gester, lytter til stemmer og stemninger. Det er en dyd av nødvendighet for mennesker som må bruke list for å overleve (Marge Piercy).

De fleste kvinner er fullbefarne forskere. Vi har en evne til å samle data som ville stille de fleste forskere fullstendig i skyggen. Vi leser ansiktsuttrykk og kroppsholdninger hele tiden. Situasjonen gir oss signaler om hva som er akseptabelt og hva vi kan tillate oss. Dessverre har mange forhold bidratt til at vi “må bruke list for å overleve”. Årvåkenheten kommer av at samme hva vi gjør, frykter vi at vi ikke holder mål. Da må vi være listige for å overleve, eller i det minste tror vi det. Noen har sagt at kvinnekampen er den eneste revolusjonen der fiendens utpost sitter i opprørernes eget hode.

Jeg holder mål. Alle må bare akseptere det jeg har å gi.

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar