Skip to content

22. April 2011

Selvrespekt

22.4: “Når selvrespekten får sin rettmessige plass i kvinnesjelen, godtar hun aldri å bli manipulert av noen (Indira Mahindra).

Å være kvinne er ikke alltid det letteste her i verden, men det er det jeg må gjøre noe med nå. Det er så mye ved oss selv som fortjener selvrespekt. Vi mestrer jobben vår godt. Vi er fleksible og sterke, og kan være begge deler på en gang. Vi kommer med gode idéer som er både nyskapende og praktisk gjennomførbare, og vi klarer å formulere dem. Vi har evnen til å håndtere flere oppgaver på samme tid, og følge opp hver enkelt av dem. Vi er gode til å organisere, gjennomføre og inspirere, og vi er veldig tålmodige. Vi har mye å bidra med, blant annet et syn på livet som er forskjellig fra det mennene omkring oss representerer. Vi er kommet for å bli, og det er et faktum både vi og andre må leve med.

Min selvrespekt er ikke bare viktig for meg, den er viktig for verden.

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar