Skip to content

9. mars 2011

I dag er det Askeonsdag

Så er tiden for faste kommet. Fasten innledes med Askeonsdag og skal vare i 40 dager fram mot Påske. Fra et liturgisk synspunkt er dette en av de viktigste dagene i året. Det er på denne dagen den liturgiske sesongen av fasten åpner. På grunn av at denne onsdagen og de påfølgende tre dagene regnes med steg dagene fra 36 til 40 faste-dager. Dette knyttes opp mot at Herren fastet 40 dager i ørkenen. I den kristne fastetiden regnes ikke søndager med, for en skal ikke faste på søndag, derfor regnes fastetiden som 40 dager. På denne dagen skulle palmeblader fra året før samles inn og brennes, helst sammen med eteriske oljer, så skulle asken bli smurt som et kors i pannen på de kristne som deltok i messen.

askeonsdag2kors

I min familie har jeg vokst opp med at vi ikke spiser kjøtt på denne dagen. Vi har alltid spist lutefisk, noe jeg tror var en tradisjon i min fars familie.

askeonsdag4lutefisk

Desto mer jeg leste om askeonsdag på nettet ble jeg litt i tvil på om dette er dagen vi innleder fasten med et måltid uten kjøtt, eller om vi starter fasten idag, og da skulle vi jo ikke spist noe.

askeonsdag3

Så fant jeg dette bildet under RECONnecting to the TRUTH og det var knyttet opp mot askeonsdag, så da kjenner jeg at vi som har spist fisk i dag har vært inne på noe riktig.

askeonsdag1

Bønnen er lånt fra ramblingsfromron.com

Og jeg serverer, tradisjon tro, lutefisk i dag Smilefjes

 

– Trinity

Legg inn en kommentar