Skip to content

29. Juni 2011

Nr 9. Gaver/ Kontroll/ Stivsinn/ Stahet

Vi gjør ikke feil. Vi får bare lærepenger (Anne Wilson Schaef).

Når vi ser hvordan frykten for å gjøre feil har fratatt oss mye av det viktigste i livet, takker vi for at vi ikke er så redde for å gjøre feil lenger.

Livet gir oss mange sjanser til å lære det vi trenger å lære. Vårt indre liv tar vare på alt. Der resirkuleres erfaringene våre helt til vi har lært den leksa vi trenger å lære.

Hvor dyrekjøpt lærdommen er, er proporsjonalt avhengig av hvor sta og påståelige vi er. Jo trassigere og mer stivsinnet vi er, desto hardere blir vi slått i hodet for å lære. Lærer vi ikke av feilene våre første gang, får vi en sjanse til… og enda en… og enda en.

Jeg takker for at jeg får så mange muligheter til å lære, selv om de ikke alltid ser ut som gaver når jeg får dem.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar