Skip to content

25. Juni 2011

Nr 5. Tillit

Å ha klokketro på at vi holder mål, er nøkkelen til et mer likevektig og tilfredsstillende liv (Ellen Sue Stern).

Jeg er nok! Jeg som alltid har vært redd for å være for mye eller for lite. For en lettelse jeg føler når jeg tar inn over meg muligheten for at jeg er nok. Kan det virkelig være sant at jeg ikke er det jeg gjør eller det jeg lager eller det jeg utretter? Hva om jeg er nok, og utretter det jeg har lyst itl å gjøre? Ville det virkelig være nok? Sannsynligvis!

Jeg vil gjerne ha et “likevektig og tilfredsstillende liv”. Jeg vil gjerne ha mer tid og krefter til arbeidet mitt, til meg selv og til dem jeg er glad i. Når jeg bare erkjenner at jeg er nok, vil jeg få det jeg ønsker og trenger.

Jeg vil ta inn over meg følelsen av å være nok, og bevare den hele dagen.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar