Skip to content

26. Februar 2011

Å gi seg selv noe å vokse på

26.2: “Bare å vite at en god bok venter når en lang dag er slutt, gjør at dagen blir triveligere (Kathleen Norris).

Kunsten å styrke seg selv er hverken en del av pensum på gymnaset eller på hovedfagsstudiet i administrasjon og ledelse. Kunsten å styrke seg selv er det faktisk sjelden du lærer i familien også.

Men for å overleve i det høyteknologiske informasjonssamfunnet er det helt nødvendig å lære seg dette. Enkelte garvede arbeidsnarkomane har funnet ut at om de gjør en halvhjertet innsats for å ta vare på seg selv, kan de arbeide enda mer. Dessverre er ikke dette å styrke seg selv, men heller å beskytte sine “forsyningslinjer”.

Å styrke seg selv er å ta seg tid til å kjenne etter hva slags næring vi trenger, og gjøre noe med det der og da.

Det som er nærende i én sammenheng, fungerer nødvendigvis ikke slik i en annen sammenheng. For å styrke meg selv må jeg til enhver tid kjenne meg selv.

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar