Skip to content

9. Februar 2011

Suksess/ Takknemlighet/ Fremgang

9.2: “Om et tre vokser aldri så høyt, faller bladene ned på jorden igjen (Malaysisk ordtak).

Mange av oss sliter og streber etter å gjøre det godt i yrket vårt. Vi har jobbet nåde hardt og lenge for å komme dit vi er, og vi fortjener godene vår posisjon gir oss.

Det er viktig at vi med jevne mellomrom tar oss tid til å ta et overblikk over hvor vi er og hvem vi er. Bedømmer vi oss selv ut fra det vi har utrettet? Verdsetter vi det vi har gjort? Hvordan har vi klart å komme dit vi er? Gir det oss en god følelse å tenke på det? Burde vi be noen mennesker om forlatelse, og er det noen vi bør takke?

Det er viktig å innse at det vi har utrettet her i livet ikke bare sier noe godt om oss, det sier også noe om andre mennesker og krefter, synlige og usynlige, som har gjort seg gjeldende i livet vårt.

Når jeg lykkes, gir det meg anledning til å tenke tilbake på dem som har hjulpet meg, og til å vise takknemlighet for alt de har gjort.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar