Skip to content

28. Januar 2011

Uunnværlighet/ Kontroll/ Frykt

28.1: “Da jeg var seksten år, sa mor at jeg ikke var uunnværlig. Om jeg ikke jobbet hardt, kunne jeg bli oppsagt fra jobben. Jeg jobber seksti til sytti timer i uka, tar aldri fri. Mannen min og jeg har ikke tatt ferie på tolv år. Jeg er arbeidsnarkoman, og det er jeg glad for (Anonym kvinne).

Hoi! Behøver jeg si mer? Denne kvinnen har kjøpt hele pakka.

Mange av oss tror som henne at vi kan bestemme oss for å bli uerstattelig ved å gjøre oss uunnværlige. For en fiks måte å prøve å få kontroll på! Å arbeide som besatt er ikke det samme som å være glad i arbeidet.

Vanligvis er det slik at folk som er glad i arbeidet sitt, også har glede av fritiden og hobbiene sine. Arbeidsnarkomane er ikke det! Vi arbeider av ren frykt og prøver å overbevise oss selv om at vi er glad for det. Frykt og selvfornedrelse går ofte hånd i hånd.

Kan jeg erstattes, for min egen del? Det er det som er spørsmålet.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar