Skip to content

16. Januar 2011

Frihet

16.1: “Om vi litt etter litt lærer å frigjøre våre egne sinn og hjerter, gjør vi det mulig for alle i verden å bli fri (Sonia Johnson).

Frihet begynner innenfra. Avhengighet er det motsatte av frihet. Avhengighet gjelder hva som helst som tar styring over livet vårt og utvikler seg med døden som følge. Å være avhengig av å gjøre for mye er ikke annerledes enn å være avhengig av alkohol eller narkotika. Vi er “hekta”, og vi kan dø av arbeidsnarkomani.

Å frigjøre seg fra avhengighetsforhold er det første viktige steget mot personlig frihet. I kretser som jobber med A.A.s tolvtrinnsmodell hører vi ofte: “Disse avhengighetssykdommene er de eneste dødelige sykdommene du garantert kan bli helbredet for, hvis du går inn for det.” Når vi lever i et avhengighetsforhold, har vi tapt både sjel og sinn til “sykdommen”. Etter hvert som vi jobber med å komme ut av det, verdsetter vi ordet frihet på en ny måte.

Enten jeg tror det eller ei, vil det jeg gjør for å bryte avhengighetsforhold virke inn på andre. Frihet er en oppnåelig drøm.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar