Skip to content

15. Januar 2011

Gaver

15.1: “Søppel og skrot kan bli ti no’ stort. Det du har fått, bruk det godt (Elizabeth Beresford).

Det er i bunn og grunn opp til oss selv hva vi gjør ut av livet. Vi kan ha blitt misbrukt, slått, befølt, voldtatt, skjemt bort eller overbeskyttet. Alle har vi følelser og minner som vi trenger å bearbeide. Ingen av oss har den perfekte familie. Faktisk er det problemfamilier som er det normale i vårt samfunn.

Spørsmålet er hvordan opplevelsene våre har påvirket oss, og hva vi må gjøre for å lære av erfaringene våre for å kunne bearbeide det som har skjedd og ta det opp i oss som en del av livet vårt. Vi må snu og vende på dem for å komme oss videre.

Når vi sitter fast i skyldfølelse, sinne og fornektelse er det vi som lider. Det er opp til oss å bruke søppelet og skrotet til å skape “no’ stort”.

Om livet mitt ligner en søppeldynge, er det min oppgave å sortere avfallet, spavende jorda og så blomster for å dra nytte av all naturgjødselen.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar