Skip to content

Archive for

31
mar

Dag 268 – Hold fokus på tillit, kjærlighet, overflod, utdanning og fred

Dag 268:

I stede for å fukusere på verdens problemer, før din oppmerksomhet og energi til tillit, kjærlighet, overflod, utdanning, kunnskap og fred.

Vi kan endre vår verden ved å ha oppmerksomheten vår på tillit, kjærlighet, utdanning og fred

Det er vi som har arvet jorden, det er vår skjebne å ta vare på den og på våre medmennesker. Skjebne kan sees på ulike måter, en  måte er å se skjebnen som den arven vi har fått fra våre forfedre og formødre, det er det de gjorde som formet våre gener og som har gitt oss de mulighetene vi har i dag. Jeg liker denne måten å se på skjebnen. En annen måte er jo selvfølgelig å se det som at det ligger utenfor vår makt – at ting er skjebne-bestemt, at det er en høyere makt som gir oss det vi får. Hvis jeg velger å se på skjebnen på den måten så blir jeg et offer med lite eller ingen påvirkning i mitt liv. Hvis jeg derimot velger å se på skjebnen som de forutsetningene jeg har med meg i min arv, fra mitt genmateriale og/ eller fra mitt miljø – da kan jeg påvirke skjebnen videre slik at mine etterkommere får andre eller de samme forutsetningene å leve etter. På denne måten å se det på er det også mulig å hjelpe vår verden ved å holde fokuset på de utviklende og positive kvalitetene jeg setter pris på, blant annet de som Hemmeligheten/ The Secret fokuserer på i dag; tillit, kjærlighet, utdanning, kunnskap, erfaring, overflod, og fred. Jeg trekker gjerne med takknemlighet og muligheter.

 

– Trinity