Skip to content

Archive for

26
Feb

Dag 234 – Dine vedvarende tanker gir deg din erfaring

Dag 234:

Ingenting kan komme inn i din erfaring med mindre du oppsummerer det gjennom vedvarende tanker.

Erfaring gjennom vedvarende tanker

Jeg har alltid visst at mine tanker, mine handlinger og min viten er det som utgjør mine erfaringer. Jeg har et helt lass med erfaringer, både gode og dårlige, og det er noe jeg ser på som mine styrker. Det er ikke alle erfainger jeg har lært av, men jeg håper jeg ikke skal gjøre samme tabber flere ganger.

Bygg deg opp din egen erfaring. Reflekter over dine erfaringer og se hva du kan få ut av dem. Lykke til.

 

– Trinity

———————