Skip to content

Archive for

7
Nov

Dag 124 – Du er ikke maktesløs for det som skjer rundt deg

Dag 124:

Når bilder av noe du ikke vil har dukket opp, er det stikkord til deg om at din sjanse til å endre tenkning og sende ut et nytt signal er til stede. Hvis det er en verdens situasjon, er du ikke maktesløs. Du har all makt. Fokuser på at alle er glade. Fokuser på overflod av mat. Gi kraftfulle tanker til hva som er ønsket. Du har evnen til å gi så mye til verden ved å slippe ut følelser av kjærlighet og velvære, til tross for hva som skjer rundt deg.

Lengsel og fattigdom i Norge i 2011

Leste i Gjengangerens papirutgave i morgest at det finnes et sted mellom 100-300 fattige barn i Horten. Nå har en foregangskvinne, Ann Kristin Bekkevoll, foreslått å innføre Opplevelseskortet for disse barna og unge. Ann Kristin har allerede prøvd ut Opplevelseskortet i Møre og Romsdal (i et googlesøk finner jeg mest omtale fra Ålesund) – hun har opprettet egen Facebookside også. (Her finner du Gjengangerens nettavis, og jeg går ut fra at denne artikkelen blir å finne der i løpet av dagen).

I Gjengangeren leser jeg at Bekkevoll forteller: “det finnes så mange som 80.000 barn i Norge som betegnes som fattige etter norsk målestokk. I 2007 foretok Røde Kors en levekårsundersøkelse over hele landet. Den viste at rundt 100 barn i Horten lever i fattigdom, ifølge norsk målestokk. Ifølge EUs målestokk var det rundt 300.” Allerede i 2009 satte Bekkevoll i gang dette prosjektet i Ålesund, her kan du lese hva Aftenposten skrev om saken den gangen. Nå går Frelselsarmeen i disse fotsporene og tilbyr kortet for fattige barn og unge i Oslo.

Jeg blir virkelig rørt over å lese om ildsjeler som Ann Kristin Bekkevoll, jeg har i mange år snakket om den norske fattigdommen, men ingen vil høre. Jeg har følt meg maktesløs mang en gang, men ut fra dagens tekst og denne artikkelen fra dagens avis så velger jeg å fokusere på helhetlige løsninger for fattige barn i Horten. Det jeg ikke helt forstår er at Norge og EU har så utlik målestokk for fattigdom – og hva det egentlig sier om den bistanden vi sender ut av landet vårt. Hvor fattige er de vi hjelper ute i den store vide verden? ER det målt etter norsk eller EUs målestokk?

En ting er i alle fall sikkert. Jeg skulle ønske det fantes et innsamlingssted i Horten, slik det gjør i Oslo, der det er mulig å gi penger/ mat/ julegaver etc som kan distribueres til de fattige nå som julen nærmer seg. Og da tenker jeg spesielt på barna.

Tusen takk til alle ildsjeler rundt i vårt langstrakte land.

 

– Trinity