Skip to content

Archive for

10
Aug

Dag 34 – Vi er Ett

Dag 34:

Vi er Ett. Vi er alle sammen koblet til; vi er alle en del av Ett Energi felt, eller den Ene Høyeste Makt, eller den Ene Bevissthet, eller den Ene Kreative Kilde. Kall det hva du vil, men vi er alle Ett.

Denne var vanskelig å oversette til norsk, men essensen er den samme. Vi er alle koblet sammen til Ett. Vi er i ett med hverandre, med dyrene, med naturen, med Universet. Så hvordan kan vi skade andre? Vi ender jo bare opp med å skade oss selv til slutt. Hvis vi øser ut kjærlighet og omtanke for hverandre vil vi bli møtt med kjærlighet og omtanke tilbake. Hvis vi forurenser naturen vår, fisker tom havet for fisk eller høster mye mer enn det vi trenger – ja da skader vi oss selv og våre framtidige generasjoner, for hvor skal de få mat fra om det er tomt? Kanskje vi ikke eksisterer på den måten vi kjenner til i dag i framtiden? Må vi bli så high-tech at vi får i oss bare syntetisk mat i framtiden – eller kanskje vi går på strøm? Eller kanskje vi rett og slett ikke eksisterer i det hele tatt fordi vi glemte at vi er Ett?

En måte å se Energifelt på

Hvis vi går ut fra at vi har en form for energifelt rundt oss så vil disse være knyttet til våre medmennesker.

Den høyeste makt - One Supreme Mind

Den høyeste makt vil jeg anta er det vi kaller Gud, Kraften, Universet, Allah eller Eteren. Den høyeste energi har mange navn.

Bevissthet

Den ene bevissthet som vi alle er koblet til ser jeg for meg på denne måten. Hvor vi får impuler fra mange hold og vi stråler ut impuler selv. Dette i form av den kunnskapen, erfaringen vi har ut fra hva vi har lært gjennom et helt liv og hva menneskeheten kan. Vi blir påvirket av hverandre, media, kunnskap, forskning, det miljøet vi er oppvokst i og de miljø vi befinner oss i gjennom livet, gjennom tro og håp.

Creative Source - Kreativ Kilde

Den kreative energi eller kilde får jeg ikke til å beskrive, så jeg ser at energien er som i en lyspære – strømførende og skapende. Jeg tror det er viktig å ta vare på den kreative skaperkraften som bor i oss alle. Vi er selvfølgelig kreative på hvert vårt område, men det er viktig å gjøre noe vi liker. På den måten er det enklere å bli et helt menneske.

 venstre og høyre hjernehalvdel

Hvis vi ser på hjernen så er det den ofte delt inn i tre deler, Storehjernen, Lillehjernen og Hjernestammen, men så deles den også inn i høyre og venstre hjernehalvdel. De fleste av oss er opplært til å bruke den venstre hjernehalvdelen mest og kanskje enkelte av oss bruker bare den. I den venstre hjernehalvdel finnes senter for lesing, skriving, språk, tall og evnen til å analysere. Den venstre hjernehalvdelen er med andre ord senter for logiske og intelektuelle ferdigheter.

Men som jeg skrev om det å være ett med alt så handler det om en kreativ kilde og ut fra det jeg har lært så sitter menneskets kreative egenskaper i høyre hjernehalvdel. Disse kreative egenskapene omhandler kunst, musikk, farger, drømmer, symboler, mønstre, fantasier med mer. Det er her vi dikter historier og pynter på sannehten.

Hvis vi deler inn i høyre og venstre hjernehalvdel så er disse avhengig av kontakt med hverandre. Dette skjer via nevrefibre slik at det vi opplever, det vi lærer og det vi sanser får en mening. Målet mitt er i alle fall å kombinere venstre og høyre hjernehalvdel, på den måten vil hjernen bli større. En annen stor fordel ved å kombinere de to hjernehalvdelene er at jeg utvikler min hjernes kapasitet til å yte mer enn de prosentene den yter idag.

One_Is_All_And_All_Is_One En er alle og alle er en

Gå kjenn om du er i ett med alt og alle i dag. Gjør mot andre som du ønsker at andre skal gjøre mot deg – vær i ett med hverandre.

 

– Trinity