Skip to content

Archive for

4
jul

Nr 14. Å gjøre inntrykk

Når vi ikke lenger prøver å leve opp til vår egen eller andres forestilling om hvordan vi skal være, vil vi oppdage vår egenart. Vi lærer å bli oss selv og får våre skjulte evner til å åpne seg (Shakti Gawain).

Å planlegge hva slags inntrykk vi vil gjøre, er det samme som å prøve å diktere hvordan andre skal oppfatte oss.

Det er et spissfindig forsøk på styring som bunner i at vi er usikre, redde og sårbare. Å drive med “inntrykksplanlegning” er slitsomt og tidkrevende. Våre forsøk på å tilfredsstille andre for å kjenne oss trygge holder  oss fullt sysselsatt, uten sjanse til å utforske vår egenart.

Inntrykksplanlegning er blitt en livsstil for dagens yrkeskvinne. Og hun er ikke den eneste kvinnen som spesialierer seg på dette. Enhver kvinne som ikke har kontakt med seg selv, tror hun må styre andres oppfatning av henne. Derfor tar hun aldri risikoen på å bli kjent med noen.

Når vi prøver å planlegge noe, prøver vi å styre det. Når vi er oss selv, kan vi virkelig være sammen med andre.”