Skip to content

Archive for

3
jul

Nr 13. Ærlighet/ Å si ja til seg selv

Hvor mange er brakt til taushet? Hvor mange kvinner finner aldri sin egen stemme, fordi de ville bli nødt til å skrike for å nå frem til sin kunst (Ann Clark)?

For noen av oss lyder det sært å snakke om “forpliktelser overfor en selv”. Vi er blitt oppdratt til å tro at vi skulle ofre oss selv for å være gode. Andre av oss har reagert mot den kvinnelige selvoppofrelseskulten og bestemt oss for at vi trengte å være egoistiske og fokusere på oss selv. Ofte spretter vi fram og tilbake mellom disse standpunktene. Dessverre, eller skal vi si heldigvis, er ingen av dem tilfredsstillende. I begge tilfeller føler vi oss ensomme, forsømte og utilfredse.

Den tredje muligheten er å hedre oss selv. Hvis vi gir videre av denne hederen, gir vi av rent hjerte. Hvis vi ikke hedrer oss selv, vil det vi gir være heftet med betingelser som er ubehagelige både for giver og mottaker.

Hvis jeg hedrer meg selv, oppdager jeg kraften i stemmen min og i det jeg kan gjøre.”