Skip to content

Archive for

2
jul

Nr 12. Aktivitet/ Kontroll

Jeg har alltid vært redd for å bli tilskuer til livet (Dronning Margrethe av Danmark).

Som kvinner er vi ofte oppdratt til å vente at noen skal komme og ta seg av oss. De fleste yrkeskvinner lovpriser sin uavhengighet. Likevel hender det at vi innerst inne har et hemmelig ønske om at en annen ville ta ansvar for livet vårt. Ofte vakler vi mellom ønsket om å være tilskuer til livet og hevdelsen av at vi kan ordne opp for oss selv. Iblant blir vi klemt fast mellom disse ytterpunktene. Vi tror vi enten må avfinne oss med å være passasjerer eller at vi må være lokomotivførere. Vi ser ikke den tredje muligheten – nemlig å ta ansvar for eget liv og samtidig overlate styringen til en kraft som er større enn oss selv.

Å delta i livet betyr ikke at vi styrer det. Ikke å styre livet betyr ikke at vi er passive.

Jeg trenger ikke velge mellom å være passasjer eller å være lokomotivfører. Jeg kan følge min egen utvikling.”