Skip to content

Archive for

30
Jun

Nr 10. Kreativitet

“Hvorfor burde alle bruke sin skaperkraft…? Fordi det ikke finnes noe som gjør folk så generøse, glade, livlige, dristige og medfølende, og så lite opptatt av å slåss og samle seg ting og penger (Brenda Ueland).

En stor del av den irritasjonen og frustrasjonen vi føler, skyldes at vi ikke får brukt våre skapende evner. Alle har vi våre kreative områder, og hver og en av oss har en enestående skaperevne knyttet til våre egne talenter og personlighet. Hver gang vi ser på andres arbeid og tenker: “Jeg kan da ikke male slik” eller “Jeg eier ikke talent, men det har hun”, da beveger vi oss et skritt bort fra å virkeliggjøre det vi har.

Blokkerer vi skaperkraften, mister vi kontakten med gleden og livsutfoldelsen. Er det rart vi blir gretne og prøver å erstatte lengselen etter å være kreativ med penger og ting – noe som aldri helt gjør samme nytten.

Det jeg egentlig søker etter er meg selv, og jeg er kreativ av natur.”