Skip to content

Archive for

24
Jun

Nr 4. Ærlighet

Men jeg lar ikke den kalde følelsen ligge, for tross alt vet jeg at det jeg sier er sant, ettersom det er sant for meg, og derfor sier jeg det rett ut, og du må tåle det (Brenda Ueland).

Hvis noe er sant for oss, må vi stole på den sannheten. Samfunnet vårt er bygd på uærlighet og tvetydighet. I visse forretninges- og politiske kretser er den beste “formidleren” han som kan skremme, forvirre, tilsløre og vinne. Kunsten å kunne uttrykke seg klart og ærlig ser ut til å ha forsvunnet med uskyldens tid.

Men etsteds dypt inni oss finnes det en lengsel etter å være ærlig, å si det som er sant for oss og si det rett ut, så andre får høre det. Vi lever i et samfunn som er i ferd med å smuldre opp av mangel på ærlighet. Vi selv smuldrer opp av mangel på ærlighet. Ærlighet er helt nødvendig for vår sjelelige sunnhet.

Vi har lært å frykte vår egen ærlighet. Likevel er den en nøkkel til å åpne for fornektelsene våre, og den åpner en dør til noe bedre.”