Skip to content

Archive for

13
Jun

Å leve helt og fullt/ Nysgjerrighet

13.6: “Livet er til for å leves, og nysgjerrigheten må holdes i live. Samme hva som skjer, må man aldri snu ryggen til livet (Eleanor Roosevelt).

Hvis jeg ser tilbake på hvilke lærere som virkelig har betydd noe for meg gjennom livet, er deres nysgjerrighet det mest karakteristiske ved dem. Av og til virker det som vi mener at nysgjerrighet er forbeholdt ungdommen, eller at det bare er naturlig i barneårene.

Likevel er jeg sikker på at hvis vi tenker på de mest levende menneskene vi har truffet, har de vært uforbederlig nysgjerrige gjennom hele livet.

Det er nær forbindelse mellom nysgjerrighet og livslyst. Det ser ut til at nysgjerrigheten sitter i menneskehetens gener. Nysgjerrigheten min er ikke død, selv om den nok har slumret en stund.

Jeg håper jeg aldri blir kurert for nysgjerrighet!”