Skip to content

Archive for

21
Mai

Konflikt

21.5: “Det er bedre å være løve for en dag enn sau for hele livet (Elisabeth Henry).

Konflikter er uunngåelige gjennom livet. Vi kan føle oss splittet i valgsituasjoner. Konflikten sitter inni oss selv. Andre ganger kan vi ha sterke meninger om en sak, og oppleve å komme i konflikt med kolleger.

Noen av oss tror det bare finnes to veier ut av en konflikt. Vi må enten brøle som en løve og presse igjennom viljen vår, eller skygge unna som en sau. Ingen av delene har noe for seg.

Takk og pris at det finnes en annen mulighet. Vi kan spørre oss om hva som skjer i oss selv. Vi kan lytte til det andre sier. Vi kan avklare hvor vi står og se hva vi har å lære.

Konflikter er uunngåelige. Vi kan velge om vi vil slåss.”