Skip to content

Archive for

14
Mai

Ansvarsfølelse/ Skyldfølelse

14.5: “Hvis du tror du har skylden for alt som går galt, blir du vel her til du har ordnet opp i det hele (Susan Forward).

Kvinner som gjør for mye er ansvarlige. Det er en av våre sterke sider – i hvert fall tror vi det. Vi er rede til å ta på oss ansvaret og skylden for hva de skulle være. Skjer det noe på jobben, må det være vår feil. Går det galt med forholdet vi lever i, må vi ha gjort noe galt. Har barna våre vanskeligheter, må vi bebreide oss selv. Skyldfølelse og bebreidelse er vi godt kjent med alle sammen. Det er utenkelig for oss at det ikke er vi som har forårsaket… alt som skjer. Her ser vi hvor selvopptatte vi egentlig er. Vi plasserer oss i sentrum for enhver begivenhet. Det motsatte ville selvfølgelig være å betrakte seg som totalt uskyldig. Da blir man snarere offer for det som skjer. Vi kastes fram og tilbake mellom disse to ytterpunktene.

Det er litt av en overgang å bli egenansvarlig, det vil si ansvarlig for å reagere på det vi opplever. I den sammenheng har hverken skyld eller bebreidelse noen plass. Det er evnen til å reagere som er nøkkelen.

Reaksjonene mine er belemret med skyldfølelse og bebreidelse.