Skip to content

Archive for

7
Mai

Følelser

7.5: “Det du har i hodet er til liten hjelp når krisen kommer… tillit sitter i kroppen, i bevisstheten og i å vite hva man føler i øyeblikket (Marion Woodman).

Kulturen vi lever i dyrker logisk, fornuftig, lineær tenkning og overser og forakter følelser. Følelser er så ukontrollerbare, så farlige og unødvendige.

Men så er det altså følelsene som gjør oss menneskelige. De varsler oss om farer. Har vi ikke kontakt med dem, kan vi gå glipp av faresignaler.

Det er følelsene våre, ikke tankene som forteller oss om noen lyver for oss. Når det skjer, får vi et støt i magen. Vi trenger følelsene våre for å klare oss i verden.

Følelsene mine er en gave. Jeg er heldig fordi de har så stor spennvidde.