Skip to content

Archive for

27
Apr

Valgmuligheter/ Å føle seg fanget

27.4: “Jeg har innsett at jeg alltid har valgmuligheter, og iblant er det bare et spørsmål om hva slags holdning man har (Judith M. Knowlton).

Noe av det mest ødeleggende ved et avhengighetsforhold er at evnen til å oppfatte, vurdere og tenke blir så forvansket at vi ender med å tro at vi ikke har noen valgmuligheter og er helt fanget. Vi ser bare to muligheter (som regel å bli eller å gå), og ingen av dem er særlig forlokkende.

Men vi har flere. Valgmulighetene er der, selv om det eneste valget vi for øyeblikket har, er å innse at vi står fast og akseptere det. Og pussig nok, så snart iv virkelig gjør det, begynner situasjonen å forandre seg. Ofte er det nemlig ikke situasjonen som holder oss fast, men den holdningen vi har til situasjonen.

Å kunne velge er en del av det å være menneske. Føler jeg at jeg ikke har noe valg, henger jeg trolig fast i gammel vanetenkning.