Skip to content

Archive for

15
Apr

Aksept/ Ærlighet

15.4: “Med henne som frue og ham som herre

ble jeg verken bedre eller verre

enn den jeg er (Edna St. Vincent Millay)

Noen av oss vet ikke forskjellen på undertrykke oss selv (det vil si ikke å bruke evner og anlegg) og på å akseptere hvem vi er.

Faktisk vingler vi mellom å føle oss ubetydelige og opptre arrogant. Interessant nok er det nær forbindelse mellom å føle seg “som en lort” og å føle seg meget betydningsfull. I begge tilfeller nekter vi å se realistisk på oss selv.

Det er først når vi blir i stand til å si “det vet jeg ingenting om” eller “det der er noe jeg virkelig kan og dette vet jeg en del om” – at vi beveger oss i retning av å akseptere oss selv slik vi er. Å erkjenne at vi kommer til kort, kan få oss til å akseptere det. Å godta våre sterke sider gir oss et løft. Selverkjennelse er nøkkelen.

I dag trenger jeg hverken å understreke de gode eller de dårlige sidene mine. Jeg kan være meg selv.