Skip to content

Archive for

9
Apr

The beach

beach_really_small

På en strand, ved havet Read more

9
Apr

Trinity Place – also in Windsor

tp_really_small

Å finne et bloggnavn var ikke lett. Read more

9
Apr

Tro/ Sterkere krefter

9.4: “Bønnen som omvender synderen og helbreder den syke, hviler på en overbevisning om at alt er mulig for Gud (Mary Baker Eddy).

Trinn to i tolvtrinnprogrammet for A.A. har som utgangspunkt at “troen på at en kraft som er sterkere enn oss selv skal få oss på rett vei”. Den er tøff å ta!

På vår vei opp og fram har vi erfart at noe av det som trengs for å komme dit, er en slags utspekulert, vitenskapelig kynisme. Vi ønsker jo ikke å bli betraktet som godtroende, og vi tror da at det eneste vi kan velge er å bli kyniske og “vitenskapelige”. Så godt at vi hverken behøver å bli godtroende naive eller kyniske vitenskapelige. Vi må bare våge å tro at alt er mulig – ikke kontrollerbart, men mulig.

Noe av galskapen i dette er at jeg ikke ser at det bærer galt av sted med livet mitt, og jeg tror heller ikke at jeg kan gjøre noe med det.