Skip to content

Archive for

22
Mar

Tålmodighet/ Avgjørelser

22.3: “De viktigste avgjørelsene våre tar vi ikke, vi oppdager dem. Vi kan godt ta beslutninger om mindre viktige ting, men saker som virkelig betyr noe, krever av oss at vi venter til vi har oppdaget avgjørelsen (Anne Wilson Schaef).

Ofte presser vi oss til å ta beslutninger som ikke er klare til å bli tatt, og som vi ikke er klarte til å bli tatt, og som vi ikke er klare til å ta. Vi straffer oss selv fordi vi er ubesluttsomme, og andre deler dette synet på oss. Vi tror at alle avgjørelsene ville bli lettere hvis vi bare var klokere, mer intelligente eller klarsynte. Vi respekterer ikke at vi ganske enkelt ikke vet ennå.

I mange generasjoner har vi kvinner følt at vi måtte si ja til alt. Etter hvert lærte vi at det gikk an å si nei, så vi har gjort det noen ganger. Men fortsatt er det, dessverre, umåtelig vanskelig for oss å si “jeg vet ikke”, og godta at det går an å leve med uvitheten inntil vi vet.

Evnen til å ta gode beslutninger henger direkte sammen med evnen til å godta at jeg ikke vet.