Skip to content

Archive for

20
Mar

Følelser/ Kontroll

20.3: “I årevis har jeg strevd med å dempe tidevannet som stadig stiger – jeg har prøvd å styre følelsene mine i fornuftig retning – og det har alltid vært å kjempe mot strømmen (Mary Wollstonecraft).

I utgangspunktet har vi lært at følelser er upassende. Ikke er de logiske, ikke er de rasjonelle. De er ustyrlige, rotete, uforutsigbare og ofte intense. Så fantastisk å kunne uttrykke seg over så vidt et spekter!

Da vi var barn, var det ikke bare følelser som sinne, raseri, sorg eller surmuling som ble undertrykt. Vi ble også bedt om å være stille og holde tilbake følelser som spenning, fryd, kreativitet, fantasi, lystighet og glede. Merkelig nok viser det seg at det er umulig å holde tilbake noen følelser og ikke andre. Når vi undertrykker sinne, undertrykker vi samtidig gleden. Når vi undertrykker raseriet, forsvinner også ømheten.

Som voksne får vi ofte høre at vi må finne den rette måten å være sint på, så vi ikke opptrer upassende, virker krenkende eller urettferdige. For noe tøys! Å prøve å hemme følelsene mine er som å prøve å temme vinden.

Hvis jeg undertrykker følelsene mine og blåser i dem, kan de blåse ut på skadelige måter. Jeg må lære meg å sette pris på alle slags følelser.