Skip to content

Archive for

9
Mar

I dag er det Askeonsdag

Så er tiden for faste kommet. Fasten innledes med Askeonsdag og skal vare i 40 dager fram mot Påske. Fra et liturgisk synspunkt er dette en av de viktigste dagene i året. Det er på denne dagen den liturgiske sesongen av fasten åpner. På grunn av at denne onsdagen og de påfølgende tre dagene regnes med steg dagene fra 36 til 40 faste-dager. Dette knyttes opp mot at Herren fastet 40 dager i ørkenen. I den kristne fastetiden regnes ikke søndager med, for en skal ikke faste på søndag, derfor regnes fastetiden som 40 dager. På denne dagen skulle palmeblader fra året før samles inn og brennes, helst sammen med eteriske oljer, så skulle asken bli smurt som et kors i pannen på de kristne som deltok i messen.

askeonsdag2kors

I min familie har jeg vokst opp med at vi ikke spiser kjøtt på denne dagen. Vi har alltid spist lutefisk, noe jeg tror var en tradisjon i min fars familie.

askeonsdag4lutefisk

Desto mer jeg leste om askeonsdag på nettet ble jeg litt i tvil på om dette er dagen vi innleder fasten med et måltid uten kjøtt, eller om vi starter fasten idag, og da skulle vi jo ikke spist noe.

askeonsdag3

Så fant jeg dette bildet under RECONnecting to the TRUTH og det var knyttet opp mot askeonsdag, så da kjenner jeg at vi som har spist fisk i dag har vært inne på noe riktig.

askeonsdag1

Bønnen er lånt fra ramblingsfromron.com

Og jeg serverer, tradisjon tro, lutefisk i dag Smilefjes

 

– Trinity

9
Mar

Selvrespekt/ En høyere makt

9.3: “Det er flott å oppleve kvinnesolidaritet, og meget tilfredsstillende å se hva det fører med seg. Tror menn virkelig at de kan få det som de vil? Tror de at de har alle gode makter, inklusive Gud, på sin side? Tror de at de kan bestemme alt? Se opp, gutter! Kvinner både vil og kan! (Ursula K Le Guin).

På en forunderlig måte ble vulkanutbruddet på Mont Saint Helens et viktig symbol for oss. Vulkanen minte oss om de usynlige og ustyrlige kreftene som omgir oss. Hun minte oss om at det finnes krefter på denne planeten og i dette universet som vi ikke har styring over. Ikke kunne vi styre vulkanutbruddet; vi kunne ikke engang forutsi hva hun ville gjøre i neste omgang, selv om vi brukte det beste av vitenskapelig teknologi og voktet henne uopphørlig. Hun viste vår teknokratiske samfunn at naturen (ofte betraktet som hunkjønn, spesielt når hun er “slem”) ikke lot seg styre.

Selv om ingen av oss ønsker katastrofer eller tap av liv, trenger vi en påminnelse en gang iblant om at det ikke er vi som har styringen.

Når det syder i en vulkan, er hun som en kvinne. Når utbruddet kommer, er hun også som en kvinne. Vi har en lang rekke svar.