Skip to content

Archive for

24
Feb

Valgmuligheter/ Ansvar

24.2: “Vi kan ikke forføres uten at vi er villige til å la det skje (Nathalie Sarraute).

Når vi snakker om å ta ansvar for våre liv, må vi ha klart for oss hva vi mener med ansvar. I et avhengighetsforhold betyr ansvar at du er medansvarlig og også skyldig. Når kvinner må akseptere denne betydningen av ordet, makter de hverken å ta ansvar for sine egne liv eller å godta at andre kvinner prøver det. De regner med at å ta ansvar er det samme som å ta skylden for hvordan de lever og hvem de er. Dessverre gjør denne tankemåten oss til ofre, og den stjeler krefter fra oss.

Det er bare når vi innser at vi har valgmuligheter, og når vi bruker dem, at vi kan vinne tilbake livene våre. I denne gjenvinningsprosessen er det vesentlig å stå for de valgene vi har gjort (alle valgene!!) for så å ta et skritt videre. På denne måten unngår vi å få skyldfølelse fordi livet vårt er som det er; vi gjør heller krav på å få eie det, og går nok et skritt videre.

Jeg har gjort noen elendige valg, noen halvgode valg og noen utmerkede valg. Det viktigste av alt er at det er jeg som har gjort valgene – alle som ett.