Skip to content

Archive for

23
Feb

Ærlighet

23.2: “Man kan lyve med ord og også med stillhet (Adrienne Rich).

Etter som vi begynner å få det bedre, setter vi ekstra pris på det Jesus sa: “Du må kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre deg.” En konsekvens av å leve i avhengighet er at vi mister kontakten med oss selv, og når vi ikke har kontakt med oss selv, kan vi umulig være ærlige. Vi må vite hva vi tenker og føler for å være ærlige overfor andre. Smått om senn begynner det å gå opp for oss hvor langt fra oss selv vi egentlig har vært… ja, faktisk er det et godt stykke!

Vi har vært engstelige for å komme med det som er sannhet for oss. Vi har vært engstelige for å miste jobben, miste venner, miste alt vi har. Men, etter hvert som vi blir ærligere, begynner vi å løse floken som består av uærlighet, selvopptatthet, kontroll-behov og forvirring. Vi ser hvordan uærligheten har ført til forvirring, og selv i vanskelige situasjoner kjenner vi at vi sukker lettet over å våge å være ærlige.

Smått om senn finner jeg igjen evnen til å være ærlig. Jeg er forbauset over hvor langt jeg har fjernet meg fra meg selv.