Skip to content

Archive for

6
Feb

Tro

6.2: “Når troen svekkes, kan hverken bebreidelse eller oppmuntring gi den nytt liv (Nathalie Sarraute).

Trosspørsmål er til syvende og sist en personlig sak. Et av problemene kvinner må lære å takle når vi vil nærme oss vår egen spiritualitet, er alt vi har fått høre at vi bør tro på. Vi har prøvd å godta at tro er noe vi kan gå gjennom andre. Sjelden har vi tatt oss møyen med og tiden til å gå inn i oss selv, for å ta utgangspunkt i vår egen bevissthet, vår egen opplevelse av Gud eller krefter som er større enn oss selv. Sjelden har vi stolt på vår egen erkjennelse. Så travelt som vi har det, er det enklere å fornekte erkjennelsene våre enn å holde fast på dem og utvikle dem videre.

Ingen andre kan gi oss svar som gjelder vår egen spiritualitet. Vi finner ikke løsninger gjennom å lese eller tenke. Spiritualitet har med erfaring og opplevelse å gjøre, og den er nær knyttet til hvem vi er.

Noen ganger har overbevisninger forkludret min forbindelse med krefter som er større enn meg selv. Det er på tide jeg holder fast ved mine egne erkjennelser.”