Skip to content

Archive for

21
Jan

Frykt/ Uærlighet/ Fornekting/ Kontroll

21.1: “I sin fortvilelse vil løgneren fylle tomrommet med hva som helst. Løgnen hennes er en fornektelse av frykten: en måte å opprettholde kontrollen på (Adrienne Rich).

Frykten vår er som den første brikken i en dominorekke. Fornektelsen av den forårsaker at vi lyver, jukser og blir personer vi ikke selv respekterer, bare fordi vi må holde på illusjonen om å ha kontroll. Vi lyver fordi vi er redde, og vi er redde fordi vi lyver. Det er en ond sirkel, og det virker som om vi sitter fast midt i alle disse onde følelsene.

For en lettelse det er å innrømme at vi er redde! For en lettelse det er å innrømme at vi er maktesløse overfor frykten vår. Den gjør livet uhåndterlig! Dette gjør at vi åpner opp for vår indre prosess og lar krefter som er større enn oss selv hjelpe til å gjøre oss trygge igjen.

Alle er vi redde noen ganger, det er menneskelig. Når frykten styrer livet vårt, er det et avhengighetsforhold.”