Skip to content

Archive for

19
Jan

Kontroll

19.1: “Folk som prøver å “sjefe” over seg selv, vil bestandig sjefe over andre. De tror alltid at de vet best, og de er så strenge og bestemte at de ikke er særlig åpne for nye og bedre idéer (Brenda Ueland).

Arbeidsnarkomane er vanskelig å leve med. Vi er vanskelige å samarbeide med og vanskelige å arbeide for. Kontroll er nøkkelordet for vår måte å fungere på. Ofte ser vi ikke forskjellen på å gjøre en jobb og på å gjøre en god jobb. Vi tror at om vi bare greier å kontrollere alt, gjør vi jobben vår, og alt er såre vel. Forestillingen om at det gjelder å ha alt under kontroll, tar knekken på oss. Vi ender med å bli utkjørt og utbrent.

Dessverre koster det å ville ha kontroll. Mens vi strever med å realisere illusjonen om å ha kontroll. Mens vi strever med å realisere illusjonen om å ha kontroll, ødelegger vi både for oss selv og andre. Prøver vi å opprettholde den, finner vi ut at perspektivet vårt blir mer og mer innsnevret (som blodårene våre!). Vi er ikke åpne for nye og bedre idéer lenger. Vi er faktisk ikke åpne for idéer i det hele tatt.

Når jeg, med min kontrollerende væremåte, gjør mot andre som jeg gjør mot meg selv, taper vi alle sammen.”