Skip to content

Archive for

12
Jan

Valg

12.1: “For å oppnå det som betyr noe, kan det være nødvendig å tape alt annet (Bernadette Devlin).

Noen ganger blir livet dramatisk for oss. Vi tror at om vi skal få det slik vi vil, må vi ofre alt som er nært og kjært. Lykkeprofetene i bøkene forteller at hvis vi vil nå toppen, må vi være villige til å ofre ektefelle, barn, hobbier og alt annet som ikke har med karrieren å gjøre. Noen av oss har prøvd dette. Vi er blitt arbeidsnarkomane, og gjennom den prosessen mistet vi kontakten med oss selv. Uten oss selv har vi til slutt lite eller ingen ting å stille opp med. Vi har prøvd å stenge ute behovet for nærhet, hvile og fritid, fordi vi trodde på den viktige og eneste riktige avgjørelsen.

Vi har ofret mye for karrieren. Vi har oppfylt den utopiske drømmen om å gi alt vi har. Vi har utmerket oss.

Det er aldri for sent å revurdere valgene sine. Revurderinger er ofte kloke. Vi har et valg.”