Skip to content

Archive for

11
Jan

Forandring/ Trygghet

11.1: “Mennesker forandrer seg og glemmer å si fra om det til hverandre (Lillian Hellman).

Som vi klynger oss til illusjonen om at vi kan få orden på livet vårt, og at det skal holde seg sånn! Så hardnakket vi motstår normale forandringsprosesser! Om noen vi har nær og kjær forandrer seg uten å orientere oss om det først, tar vi det ofte som et personlig angrep. På en eller annen måte har trygghet og uforanderlighet blitt synonymer.

Forandring bekrefter at vi har evnen til å vokse og utvikle oss. Når dette skjer med våre nærmeste og kjæreste, burde det feires. Når det skjer med oss selv, gir det oss anledning til å dele erkjennelser med andre. Når vi prøver å skjerme andre fra å bli klar over at vi har forandret oss, oppfører vi oss på en uærlig måte. Ingen kan være glad i oss uten at de vet hvem vi er.

Det eneste konstante er forandring.”