Skip to content

Archive for

28
Okt

Kommunikasjon

28.10: “Den beste lytter du kan ha, er en samtalepartner som vekselvis tar imot idéer og gir uttrykk for dem (Agnes Repplier)

Fra gammelt av har kvinner vært gode lyttere. Vi har fått trening i å lytte omhyggelig, ja, til og med i å lytte med det tredje øret. Omsorgspersoner er nødt til å lytte, ofte uten å si det de egentlig har på hjertet.

Etter som vi er blitt kvinner som gjør for mye, har det gått nedover med evnen til å lytte. Vi avbryter folk midt i en setning. Vi tror vi vet hva en ansatt skal si, og reagerer umiddelbart ut fra antakelsen. Det kan virke som vi elsker å høre vår egen stemme.

God kommunikasjon er en veksling mellom å snakke og meddele seg og å lytte oppmerksomt og fordøye før man snakker igjen.

Vi kvinner begrenser oss ofte til enten å snakke eller lytte. Da mister vi det vesentlige ved kommunikasjon.

I dag har jeg sjansen til å finne ut om jeg kommuniserer på en slik måte at jeg ivaretar alle de tre aspektene ved kommunikasjon.”