Skip to content

Archive for

26
Okt

Å gjøre inntrykk

26.10: “Vårt anliggende er å leve mens vi er i live, å frigjøre det innerste i oss fra den åndelige utarmingen som er en følge av å leve livet bak en fasade vi har skapt for å tilpasse oss de ytre definisjonen av hvem og hva vi er (Elizabeth Kübler-Ross).

Å prøve å bli den andre forventer vi skal være, er en form for seigpining som fører til den visse, åndelige dør. Det er ikke mulig å få alle våre definisjoner utenfra og samtidig holde på vår egen åndelige integritet. Vi kan ikke la andre fortelle oss hvem vi er, godkjenne oss, gi oss mening, og i tillegg tro at vi vet hvem vi er. Søker vi identitet gjennom andre, bruker vi mesteparten av tiden og kreftene på å prøve å være som de vil. Og så er vi jo så redde for å bli avslørt. Vi tror visst faktisk at det er mulig å få andre til å se det vi ønsker de skal se, og det sliter oss ut.

Å tro at vi kan styre andres inntrykk av oss, er et utslag av illusjonen om å ha kontroll, og jeg vet at den illusjonen kan ta livet av meg.”