Skip to content

Archive for

21
Okt

Frykt

21.10: “Mens vi venter i taushet på at frykten skal slippe taket, som en siste vederkvegelse, vil taushetens byrde strupe oss (Audre Lorde).

Når vi tier om det som opptar oss aller mest, dundrer det i hodet og kroppen som en galopperende bøffelflokk. Alle de usagte tankene og fornemmelsene gir gjenklang i avgrunnen i vårt indre.

Frykten sperrer sjelen inne i taushetens daglige brennoffer. Frykten er reell. Vi merker den godt. Den er håndgripelig. Vi må lære oss å gi akt på den o gjennomleve den. Vi kan ikke fornekte den, og vi kan ikke ?vente på at den skal slippe taket, som en siste vederkvegelse?. Å bli fiksert i frykten vil si å krype inn i den kvelende tausheten som fortærer sjelen. Ingen kvinne må snakke når hun ikke er rede til det. Vi må respektere hverandres taushet. Når vi møter vår egen frykt, kan det tenkes vi hører vår egen stemme.

Frykten min er reell. Jeg vil gi akt på den. Og den trenger ikke å få kontroll over meg.”