Skip to content

Archive for

29
jul

Integritet/ Ærlighet

29.7: “Si meg mor

Hva er det som så ubarmhjertig har tatt sjelen din bort? (Chungmi Kim).

En av virkningene av et avhengighetsforhold er at det ødelegger vår integritet. På arbeidet går vi ofte på akkord med våre egne normer, og vi sier ingen ting. Vi får reprimander for noe ikke har ansvaret for, og vi sier ingen ting. Vi oppfører oss på en måte som ikke er i overensstemmelse med vår personlige moral.

Trangen til å gjøre for mye er akkurat som alle andre avhengighetsforhold i den forstand at den setter oss i situasjoner der vi er villige til å gjøre hva som helst for å ”få opp adrenalinet”, det vil si ”få oss et skudd”. Vi ser at vi er med på å ta avgjørelser som er gale for oss, vi forsømmer oss selv og vi forsømmer familiene våre. Slik mister vi vår integritet.

Når jeg mister min integritet, har jeg også, som Chungmi Kims mor, mistet sjelen min (eller i det minste forlagt den et sted).”

Alt jeg greier å si er at jeg er så utrolig sliten av å være flink. Jeg liker å være flink, men jeg vil ikke gjøre det på bekostning av meg selv lenger.