Skip to content

Archive for

17
jul

Kontroll

17.7: “Det eneste vi med sikkerhet vet om vårt daglige liv, er at det er i forandring. Siden forandringene skjer i stadig økende tempo, i en slags teknologiske bukkesprang, tror folk at de bare kan holde tritt med utviklingen hvis de er raske nok (Gail Sheehy).

Illusjonen om at vi har kontroll, er seiglivet. Jo mer forandring og usikkerhet som preger livet vårt, desto lettere er det å ty til det selvbedraget vi liker besta av alle, nemlig at hvis vi bare fikk kommandoen, skulle vi få alt under kontroll. Vi har glemt at det er forskjell på å ha kontroll over arbeidet og på å legge forholdene til rette for å gjøre godt arbeid. Robert Blake og Jane Mourton, som driver med lederutvikling, har utviklet begrepet back-up-stil om en støtte- eller reservestil for ledere. Det viser seg at uansett hvor mye ledelseserfaring folk har, og uavhengig av hvor intelligente eller velutdannede de er, tyr de til en back-up-stil under stress som ofte går ut på å skaffe seg kontroll over situasjonen. Dessverre fungerer det aldri. Dette med kontroll er en umulighet. Det er en av grunnene til at vi føler oss så mislykket.

Å legge en situasjon i hendene på en høyere makt er ikke lett, særlig når jeg er stresset, enda det kanskje er da jeg aller mest trenger å gjøre det.”

Dette har jeg kjent på mang en gang. De gangene jeg har vært som mest stresset blir det enda mer nødvendig med kontroll. Venninnen min sier at det er da det er på tide å legge alle bekymringer i Guds hender, og det er da jeg tviler mest på at det finnes noen form for høyere makt.