Skip to content

Archive for

10
jul

Utmattelse

10.7: “Dere kom som en dyster hær for å gi menneskene nytt liv. Dere rev det livet dere ikke visste noe om ut av innvollene på dem – og fortalte dem hvordan det skulle være. Dere tok hver time de hadde, hvert minutt, hver nerve, hver tanke fra det innerste av deres sjeler – og fortalte dem hvordan det skulle være. Dere kom og nektet de levende livet. (Ayn Rand)

Her høres det ut som om Ayn Rand snakker om det avhengighetsskapende systemet som den hvite mann har skapt – og som vi lever i. Et system som er vesensfremmed for kvinner, og som vi etter hvert har vennet oss til å tro vi må lære og ta del i for å overleve. Men det er ikke virkeligheten – det er et system, og som system er det ikke sannere enn noe annet system. Dessverre har vi lært at systemet er virkeligheten, selv om vi alle på et eller annet nivå vet at det ikke er det. Det er også slik, dessverre, at dette systemet bygger på avhengighet. Faktisk må vi være avhengige for å godta det. Heldigvis har vi andre valgmuligheter.

Jeg er lei av å prøve å være noe jeg ikke er.”

 

Jeg har nok vært avhengig og forsøkt å passe inn i systemet. Jeg har alltid vært redd for å gjøre noe galt eller for å ikke passe inn. Dette hemmer jo min egen utvikling, men det passer godt i forhold til det som systemet ønsker av oss. Jeg tenker nå at dette systemet ikke passer inn i loven om tiltrekning og positiv tenking. Eller kanskje det er nettopp det som skjer, loven om tiltrekning tiltrekker seg det negative, redselen, avhengigheten og utmattelsen?